De Boerderij

De zorgboerin

Al van jongs af aan heb ik een grote affiniteit met alles wat leeft. Als kind was ik al vaak buiten te vinden, op de boerderij of in de wei tussen de paarden. Dieren waren mijn steun en toeverlaat bij alle ups en downs in mijn leven. Toen ik wat ouder was, ging ik me in de band tussen dier en mens verdiepen en kwam ik erachter dat ik niet de enige was die zoveel waarde hechtte aan de connectie met een dier. Omdat ik hier meer over wilde leren, ging ik Diermanagement studeren aan Hogeschool Van Hall Larenstein. In het tweede jaar van de studie koos ik voor de specialisatie Dieren in de Zorg. De betekenis die dieren voor mensen kunnen hebben, vond ik zo mooi, dat ik meteen wist dat ik daarin verder wilde gaan. Ik liep stage op verschillende zorgboerderijen, volgende een opleiding pedagogiek en een cursus asinotherapie (therapie met ezels). Al tijdens mijn opleiding ging ik aan het werk op een zorgboerderij en na mijn afstuderen ben ik een maand in opleiding geweest in het therapiecentrum van The Donkey Sanctuary in Engeland. Na jaren van studeren en leren, komt een grote droom eindelijk uit. Iets betekenen voor mensen met een hulpvraag door ze in contact te brengen met de dieren en het leven op de boerderij.

Missie

Zorgboerderij Asini wil iedereen, die om welke reden dan ook niet goed mee kan in de maatschappij, een veilige plek bieden waar hij/zij ongedwongen zichzelf kan zijn, tot rust kan komen en zich kan ontwikkelen tot het individu dat hij/zij wil zijn.

Visie

Zorgboerderij Asini draagt bij aan de professionalisering van de landbouw-zorgsector, door het goede voorbeeld te geven, mee te denken met andere zorgboeren en stages aan te bieden. Daarnaast draagt Zorgboerderij Asini bij aan de bekendheid en de integratie van zorgboerderijen in de gezondheidszorg door mee te werken aan onderzoek naar de effecten van zorgboerderijen en dierondersteunde activiteiten.