De Boerderij

– Binnenkort lees je hier meer achtergrondinformatie over Asini –

 

Missie

Zorgboerderij Asini wil iedereen, die om welke reden dan ook niet goed mee kan in de maatschappij, een veilige plek bieden waar hij/zij ongedwongen zichzelf kan zijn, tot rust kan komen en zich kan ontwikkelen tot het individu dat hij/zij wil zijn.

Visie

Zorgboerderij Asini draagt bij aan de professionalisering van de landbouw-zorgsector, door het goede voorbeeld te geven, mee te denken met andere zorgboeren en stages aan te bieden. Daarnaast draagt Zorgboerderij Asini bij aan de bekendheid en de integratie van zorgboerderijen in de gezondheidszorg door mee te werken aan onderzoek naar de effecten van zorgboerderijen en dierondersteunde activiteiten.