Keurmerk Zoönosen behaald!

Op 18 november hebben wij het Keurmerk Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor Dieren behaald!

Zoönosen zijn ziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op de mens. Dieren dragen altijd ziektekiemen met zich mee. Bedrijven met het Zoönosen Keurmerk nemen aantoonbaar maatregelen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken.

zoonose-keurmerk