Kwaliteitscertificaat verlengd!

In januari heeft op onze zorgboerderij de audit van het Keurmerk Kwaliteit Laat je Zien van de Federatie Landbouw en Zorg plaatsgevonden.  Een controle op onze dossiers, protocollen en procedure’s, veiligheid en kwaliteit van onze begeleiding.

We hebben de audit goed doorlopen en afgesloten met een positief resultaat! Dat betekent dat we ook de komende jaren weer gecertificeerd zijn en in het bezit zijn van  het Kwaliteitskeurmerk van de FLZ.